Οι συγκεκριμένες εργασίες εντάσσονται στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την προστασία των πολιτών από πλημμυρικά φαινόμενα που έχει θέσει ως προτεραιότητα η Περιφέρεια.