Τέλος στη ζωή του έβαλε ένας από τους πιο παλιούς και γνωστούς επιχειρηματίες του Βόλου.