Αρχική Πολιτική ΓΣΕΕ- ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΣΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΓΣΕΕ- ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΣΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Από antwnio

ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΣΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η ΓΣΕΕ δίνει στη δημοσιότητα δελτίο τύπου της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών
Συνδικάτων που αποτυπώνει αποτελέσματα έρευνας σχετικά με τις αμοιβές των
Ευρωπαίων εργαζομένων.
Ακολουθεί το δελτίο της ETUC.

Μείωση των πραγματικών μισθών παρά την αύξηση των πραγματικών κερδών
Νέα έρευνα της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ΣΕΣ) καταδεικνύει ότι ο
μισθός των Ευρωπαίων εργαζομένων εξακολουθεί να μειώνεται σε πραγματικούς
όρους, παρά το γεγονός ότι οι εταιρείες σημειώνουν κέρδη πέραν του πληθωρισμού.
Αν ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός, η αξία των μισθών έχει μειωθεί φέτος σε ολόκληρη
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα, τα κέρδη των εταιρειών αυξήθηκαν κατά σχεδόν
2% σε πραγματικούς όρους.
Οι πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν αλλά τα πραγματικά κέρδη αυξήθηκαν σε εννέα
Κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, Γαλλίας και Ιταλίας. Σε άλλα
δέκα κράτη – μέλη, οι αυξήσεις των πραγματικών κερδών ήταν υψηλότερες από τις
αυξήσεις των πραγματικών μισθών.
Οι σημαντικότερες αυξήσεις των πραγματικών κερδών σημειώθηκαν στη Σλοβακία
(+8%) και τη Ρουμανία (+7%), όπου η αύξηση των πραγματικών μισθών ήταν
αρνητική. Οι μεγαλύτερες μειώσεις των πραγματικών μισθών σημειώθηκαν στην
Τσεχία (-5%) και την Ιταλία (-2%), όπου τα πραγματικά κέρδη αυξήθηκαν.
Κράτη-μέλη όπου οι πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν παρά την αύξηση των

πραγματικών κερδών:

Μεταβολή των πραγματικών Μεταβολή των πραγματικών
μισθών 2023 (%) κερδών 2023 (%)
Τσεχία – 4,6 5,4
Γερμανία – 1,3 1
Ελλάδα – 0,2 5,9

Γαλλία – 0,2 1,4
Ιταλία – 2,3 1,3
Ρουμανία – 0,2 6,9
Σλοβακία – 1,1 7,9
Φινλανδία – 0,3 0,1
Σουηδία – 1,9 0,1
Ε.Ε. – 0,7 1,5
Ευρωζώνη – 0,2 1,9
Η ΣΕΣ δημοσιεύει αυτή τη μελέτη ενόψει της παρουσίασης του Μανιφέστου της για
τις Ευρωπαϊκές εκλογές με τίτλο «Μια δίκαιη συμφωνία για τους εργαζόμενους» που
θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το απόγευμα της Τετάρτης, 15
Νοεμβρίου.
Τα στοιχεία δείχνουν για μια ακόμα φορά το πώς οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να
πληρώνουν το τίμημα μιας κρίσης πληθωρισμού που προκαλείται κυρίως από τις
εταιρείες που εκμεταλλεύονται τα προβλήματα ανεφοδιασμού προκειμένου να
αυξήσουν τα περιθώρια κέρδους τους.
Σε ολόκληρη την Ε.Ε. το μερίδιο των κερδών αυξήθηκε κατά 4% από την έναρξη της
πανδημίας ενώ οι πληρωμές μερισμάτων στους μετόχους αυξήθηκαν έως και 13
φορές ταχύτερα από τους μισθούς.
Ταυτόχρονα, η παιδική φτώχεια αυξήθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά στην Ε.Ε., ενώ οι
τιμές των πιο βασικών ειδών διατροφής συνεχίζουν να αυξάνονται έως και επτά
φορές ταχύτερα από τους μισθούς.
Το Μανιφέστο της ΣΕΣ για τις Ευρωπαϊκές εκλογές καλεί τους πολιτικούς να
στηρίξουν τις ακόλουθες πολιτικές:
– φόροι στα υπερκέρδη που έχουν αυξήσει τον πληθωρισμό.
– Αναθεώρηση των Οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις όπου θα εξαρτάται η
πρόσβαση των επιχειρήσεων στη δημόσια χρηματοδότηση από τον σεβασμό του
δικαιώματος σε μισθούς που θα είναι αποτέλεσμα συλλογικών διαπραγματεύσεων.
– Φιλόδοξη μεταφορά της Οδηγίας για τους επαρκείς κατώτατους μισθούς σε εθνικό
επίπεδο, με στόχο την κάλυψη κατά 80% από τις συλλογικές διαπραγματεύσεις σε
κάθε κράτος – μέλος.
Επισυνάπτεται το Μανιφέστο της ΣΕΣ:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΣ ΜΙΑ
ΔΙΚΑΙΗ ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ
2024 ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ΣΕΣ) εκπροσωπεί πάνω από 45 εκατομμύρια εργαζόμενους, 93
εθνικές συνδικαλιστικές οργανώσεις και 10 Eυρωπαϊκές συνδικαλιστικές ομοσπονδίες.
Οι εκλογές του 2024 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι οι σημαντικότερες ευρωπαϊκές κοινοβουλευτικές εκλογές
εδώ και πολλά χρόνια. Θα καθορίσουν το αν η Ευρώπη θα παραμείνει στο δρόμο της προόδου και της αλληλεγγύης
όπως συνέβη στην κρίση του Covid-19, στηρίζοντας τους εργαζόμενους και τις κοινότητές τους σε όλη την ήπειρο
ή αν θα επιστρέψει στη λιτότητα με επιθέσεις σε βάρος του κόσμου της εργασίας.
Η ΣΕΣ και οι οργανώσεις μέλη της εκτιμούν την αυτονομία τους. Αυτό το Μανιφέστο αποτελεί πρόσκληση για να
υιοθετηθούν οι παρακάτω δεσμεύσεις ως ένα όραμα για την Ευρώπη της επόμενης πενταετίας.
Το όραμα που μεταφέρει το Μανιφέστο εδράζεται στην Ευρώπη ως μια κοινότητα λαών και εθνών όπου ο καθένας
είναι ελεύθερος να ζει ειρηνικά και να εργάζεται χωρίς τον φόβο της φτώχειας, της ανασφάλειας, της έλλειψης
σεβασμού, των διακρίσεων, της βίας, του πολέμου ή της καταπίεσης: Μια Ευρώπη που αποτελεί εξαιρετικό τόπο για
να ζεις, να εργάζεσαι, να μεγαλώνεις τα παιδιά σου, να φροντίζεις τους αγαπημένους σου, να συνταξιοδοτείσαι και
να γερνάς. Μια Ευρώπη που υλοποιεί στην πράξη τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Μια Ευρώπη
που προστατεύει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αναπαραγωγής,
επιδιώκοντας την ισότητα των φύλων.
Καλούμε όλα τα ευρωπαϊκά κόμματα και τους υποψηφίους να υιοθετήσουν αυτές τις αξίες και προτεραιότητες, οι
οποίες απορρέουν από τον Χάρτη Αξιών της ΣΕΣ, το Μανιφέστο του Βερολίνου και το Πρόγραμμα Δράσης που
υιοθέτησαν ηγέτες συνδικάτων από όλη την Ευρώπη στο 15o Συνέδριό μας τον Μάιο του 2023.
Καλούμε τα κόμματα, τα κινήματα και τους εργαζόμενους να απωθήσουν την απειλή της ακροδεξιάς, η οποία
ανέντιμα ισχυρίζεται ότι υποστηρίζει τους εργαζόμενους ενώ στην πραγματικότητα επιτίθεται στα συνδικάτα
και τα δημοκρατικά τους δικαιώματα, καταλύοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των γυναικών
ειδικότερα. Η συνεργασία με ακροδεξιές δυνάμεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά
όργανα πρέπει να απορριφθεί.
Καλούμε τους εργαζόμενους, τους φοιτητές, τους συνταξιούχους και όλον τον κόσμο στην Ευρώπη να ψηφίσουν
στις Ευρωεκλογές, κάνοντας τη φωνή τους να ακουστεί για μια Ευρώπη πιο δίκαιη και πιο κοινωνική.
Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από τα συνδικάτα και άλλες προοδευτικές δυνάμεις, η κοινωνική δικαιοσύνη
στην Ευρώπη βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, οι εργαζόμενοι
υπέστησαν περικοπές ρεκόρ στους μισθούς τους, ενώ αδίστακτοι εργοδότες εξακολουθούν να καταγράφουν ρεκόρ
κερδών. Εν τω μεταξύ, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ απειλούν να επιστρέψουν στη λιτότητα και να ανοίξουν τον δρόμο
σε περαιτέρω απορρύθμιση, τιμωρώντας κι άλλο τους εργαζόμενους.
Αντί όλων αυτών, οι Ευρωεκλογές οφείλουν να διαμορφώσουν ένα Κοινοβούλιο και μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή που
θα δεσμευτούν να εργαστούν για μια δίκαιη Ευρώπη με ασφαλείς θέσεις εργασίας, αξιοπρεπείς αμοιβές, άριστες
δημόσιες υπηρεσίες, δικαιώματα για τις γυναίκες και ισότητα για όλους, ισχυρά εργατικά δικαιώματα, ενισχυμένες
συλλογικές διαπραγματεύσεις και κοινωνικό διάλογο. Πρέπει να εμποδιστούν οι επιθέσεις κατά των συνδικάτων: η
διάλυση των συνδικάτων πρέπει να τιμωρείται ως έγκλημα! Είναι αναγκαίο για την υπεράσπιση και την ενίσχυση
της δημοκρατίας στην Ευρώπη.
Μαζί μπορούμε να φέρουμε εις πέρας αυτή τη σημαντική αποστολή, για μια Ευρώπη για την οποία θα μπορούμε
να είμαστε υπερήφανοι που θα κληροδοτήσουμε στις μελλοντικές γενιές.
ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2024
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΣΕΣ – ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΈΣ 2024

ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΗ
ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΣΕΣ – ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΈΣ 2024

1 Καλύτερες θέσεις εργασίας και εισοδήματα
Ανάληψη αποτελεσματικής δράσης από την ΕΕ για την προστασία των θέσεων εργασίας και των εισοδημάτων,
συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων, με αποφασιστικά μέτρα για να αντιμετωπιστεί η κοινωνική διάσταση της κρίσης του
κόστους ζωής. Η Ευρώπη χρειάζεται αυξήσεις μισθών! Να προωθηθούν οι αυξήσεις μισθών και να στηριχθεί η ανοδική
σύγκλιση των εισοδημάτων και των συνθηκών εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω και της θέσπισης ενός Ευρωπαϊκού πλαισίου
για την προώθηση της ανοδικής σύγκλισης των μισθών και της ισχυρότερης δράσης σε επίπεδο ΕΕ για την εξάλειψη του
μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων.
2 Να τερματιστεί η επισφαλής εργασία και να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας
Να τερματιστεί η επισφαλής εργασία με τη διασφάλιση νομικών δικαιωμάτων για μόνιμες συμβάσεις και εργασία πλήρους
απασχόλησης, καθώς και με την απαγόρευση της πρακτικής άσκησης χωρίς αμοιβή. Να αυξηθούν οι έλεγχοι όσον αφορά
στην ευελιξία του χρόνου εργασίας και να μειωθεί ο χρόνος εργασίας. Να προστατευτούν τα δικαιώματα των τηλεργαζόμενων,
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος αποσύνδεσης και να απαγορευτεί η παρεμβατική παρακολούθηση που δεν σέβεται
την προσωπική ζωή των εργαζόμενων.
3 Στήριξη των συνδικάτων, των συλλογικών διαπραγματεύσεων και του κοινωνικού διαλόγου
Υπεράσπιση και ενίσχυση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, με κύρια τα
δικαίωματα του συνδικαλίζεσθαι, της απεργίας, της πρόσβασης των συνδικάτων στους χώρους εργασίας, και της συλλογικής
διαπραγμάτευσης. Αύξηση της κάλυψης των συλλογικών διαπραγματεύσεων, μεταξύ άλλων, με μια φιλόδοξη μεταφορά
της Οδηγίας για τους Επαρκείς Κατώτατους Μισθούς με στόχο την κάλυψη κατά 80% και της Οδηγίας για τη Μισθολογική
Διαφάνεια των φύλων. Ενίσχυση της δημοκρατίας στην εργασία κατά κύριο λόγο μέσα από την ενίσχυση των συλλογικών
διαπραγματεύσεων, την εισαγωγή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου της ΕΕ για την ενημέρωση, τη διαβούλευση και τη συμμετοχή
καθώς και την πλήρη διασφάλιση της καλής λειτουργίας των συστημάτων συλλογικών διαπραγματεύσεων.
4 Ασφαλής εργασία
Βελτίωση και επέκταση της νομοθεσίας της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία καθώς και άλλων
Ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για μηδενικούς θανάτους στην εργασία ή εξαιτίας της εργασίας, όπου θα συμπεριληφθούν
και οι περιπτώσεις των οικιακών βοηθών. Αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων και της διαδικτυακής
παρενόχλησης και διαπόμπευσης στην εργασία μέσω Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Εισαγωγή νομοθεσίας της ΕΕ που να
καθορίζει τα όρια θερμοκρασίας στην εργασία. Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής
των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων και ενίσχυση των υπηρεσιών επιθεώρησης
του εργατικού και κοινωνικού δικαίου αλλά και των μηχανισμών καταγγελιών. Να διασφαλιστεί ο τερματισμός όλων
των μορφών έμφυλης βίας στον κόσμο της εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου.
5 Απόρριψη της λιτότητας – Οικονομία για τους ανθρώπους και τον πλανήτη
Να απορριφθεί η επιστροφή στις πολιτικές λιτότητας και να προωθηθεί ένα νέο οικονομικό μοντέλο με επίκεντρο την
πραγματική οικονομία, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την αξιοπρεπή εργασία και την αναδιανομή μέσω δίκαιης και
προοδευτικής φορολογίας. Να διασφαλιστεί η αναθεώρηση των κανόνων οικονομικής διακυβέρνησης που θα εμπεριέχει
τον τερματισμό του Δημοσιονομικού Συμφώνου της ΕΕ και τη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης,
ώστε να ευθυγραμμιστεί με την επίτευξη των δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών
Δικαιωμάτων. Να παρέχεται στα κράτη μέλη ο απαραίτητος χώρος ελιγμών για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων για
μια δίκαιη διπλή μετάβαση. Να εφαρμοστεί μια νέα δημοσιονομική ικανότητα για επενδύσεις, ένα ταμείο κυριαρχίας της ΕΕ
για δίκαιη κοινωνικοοικονομική μετάβαση και κοινά αγαθά που δεν θα αφήνει πίσω κανέναν άνθρωπο και καμία περιοχή.
Να ρυθμιστούν οι χρηματοπιστωτικές αγορές, οι αγορές ενέργειας και τροφίμων και να αντιμετωπιστεί η κερδοσκοπία. Να
καταπολεμηθούν η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή και να διασφαλιστεί η φορολόγηση των υπερκερδών.
6 Ισχυρή βιομηχανική πολιτική και δημόσιες υπηρεσίες
Να εφαρμοστεί μια ισχυρή ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική με σοβαρές αποτελεσματικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις
που θα στηρίζουν ποιοτικές θέσεις εργασίας και την κοινωνική πρόοδο. Τα κράτη να εγγυώνται το δικαίωμα καθολικής
πρόσβασης σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της παιδικής μέριμνας και των μεταφορών. Να
διασφαλίσουν τον πλήρη σεβασμό του δικαιώματος σε επαρκή, αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή στέγαση. Να εγγυώνται
τα δικαιώματα των εργαζομένων στις δημόσιες υπηρεσίες έτσι ώστε να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες.

7 Δημόσια χρηματοδότηση για κοινωνική πρόοδο
Εφαρμογή ισχυρών προϋποθέσεων με κοινωνικά, φορολογικά και περιβαλλοντικά κριτήρια με αναφορά σε όλες τις μορφές
δημόσιας χρηματοδότησης και στήριξης των επιχειρήσεων. Να αναθεωρηθούν οι κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις,
ώστε να διασφαλίζεται ότι το δημόσιο χρήμα κατευθύνεται σε οργανισμούς που σέβονται τα δικαιώματα των εργαζομένων και
των συνδικάτων, διαπραγματεύονται με τα συνδικάτα και οι εργαζόμενοί τους καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
8 Να διασφαλιστούν οι δίκαιες μεταβάσεις
Να εγγυηθούν έναν δίκαιο ανθρωποκεντρικό ψηφιακό μετασχηματισμό και την αποτελεσματική ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης
με την αρχή «ο άνθρωπος στον έλεγχο» και ενσωμάτωση στο δίκαιο της ΕΕ. Οι κλιματικοί στόχοι να επιτευχθούν μέσω μιας
δίκαιης μετάβασης που θα περιλαμβάνει μια Οδηγία για δίκαιη μετάβαση στον κόσμο της εργασίας μέσω της πρόβλεψης και
της διαχείρισης της αλλαγής, με βάση τις αρχές της συμμετοχής των συνδικάτων και των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Να
διασφαλιστεί το δικαίωμα όλων στη δια βίου κατάρτιση χωρίς κόστος για τον εργαζόμενο και κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας.
9 Καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ και της απάτης
Ρύθμιση του ρόλου των μεσαζόντων της εργασίας και θέσπιση ενός γενικού νομικού πλαισίου της ΕΕ που θα περιορίζει την υπεργολαβία
και θα διασφαλίζει την από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη μέσω της αλυσίδας των υπεργολαβιών. Βελτίωση της επιβολής των
κανόνων για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού μέσω μιας αποτελεσματικότερης Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (ELA).
10 Ορθή προσέγγιση της μετανάστευσης και του ασύλου σε δικαιωματική βάση
Ενίσχυση των ασφαλών, νόμιμων και τακτικών μεταναστευτικών οδών με ενδυνάμωση της προστασίας, των δικαιωμάτων και της
υποστήριξης μεταναστών και αιτούντων άσυλο εντός της ΕΕ. Πρέπει να σώζονται ζωές στη Μεσόγειο και στα εξωτερικά σύνορα,
με την επαναφορά επίσης ενός μηχανισμού έρευνας και διάσωσης της ΕΕ. Τα κράτη να αρνηθούν τις πολιτικές εξωτερίκευσης των
συνόρων και να αντιταχθούν σε πολυμερείς και διμερείς συμφωνίες με κράτη που δε συμμορφώνονται με το κράτος δικαίου και δε
σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.
11 Ένας προοδευτικός ρόλος για την Ευρώπη στον κόσμο
Να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ ενεργεί σε παγκόσμιο επίπεδο και μέσω της εμπορικής της πολιτικής, σύμφωνα με το κοινωνικό μας
μοντέλο, για την προώθηση της ειρήνης, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της παγκόσμιας
οικονομικής δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένου του τερματισμού του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.
12 Μια δικαιότερη και δημοκρατικότερη Ευρώπη
Θέσπιση Πρωτοκόλλου Κοινωνικής Προόδου, το οποίο θα συμπεριλαμβάνεται στις Συνθήκες με στόχο την εγγύηση ότι δικαιώματα
των εργαζομένων και κοινωνικά δικαιώματα υπερισχύουν των οικονομικών ελευθεριών. Προώθηση της μεταρρύθμισης των
Ευρωπαϊκών θεσμών για μια πιο κοινωνική και δημοκρατική ΕΕ. Στήριξη της διεύρυνσης της ΕΕ με βάση τον πλήρη σεβασμό
εργατικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, του κοινωνικού διαλόγου και του κοινωνικού κεκτημένου της ΕΕ.
Η ΣΕΣ και οι οργανώσεις- μέλη της, ζητάμε από τα Ευρωπαϊκά κόμματα και τους υποψηφίους να στηρίξουν τις εργατικές και
συνδικαλιστικές αξίες και προτεραιότητες που καθορίζονται σε αυτό το Μανιφέστο για τις εκλογές του 2024 για το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο – και να συνεργαστούν μαζί μας για την επίτευξη συγκεκριμένων μέτρων προκειμένου να στηρίξουμε αυτές τις αξίες
και προτεραιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο Κοινοβούλιο του 2024-2029.

#FairDealForWorkers

Διαβάστε επίσης