Αρχική Εκκλησία Επαρχιακή Σύνοδος Κρήτης: Ομόφωνη απόφαση απαλλαγής Ειρηναίου από τα Αρχιεπισκοπικά καθήκοντα

Επαρχιακή Σύνοδος Κρήτης: Ομόφωνη απόφαση απαλλαγής Ειρηναίου από τα Αρχιεπισκοπικά καθήκοντα

Από antwnio
Μια «δύσκολη απόφαση» όπως χαρακτηρίζεται και στο επίσημο ανακοινωθέν εκλήθη να λάβει σήμερα η Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης. Την απαλλαγή του Αρχιεπισκόπου Ειρηναίου από τα καθήκοντά του αποφάσισε ομόφωνα.

Μετά τις ιατρικές γνωματεύσεις, μονόδρομος φαίνεται ότι ήταν η ομόφωνη απόφαση της Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, για απαλλαγή του Αρχιεπισκόπου Ειρηναίου από τα καθήκοντά του λόγω της βεβαρημένης κατάστασης της υγείας του. Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο αποστέλλεται πλέον η απόφαση προς έγκριση ή μη στο

Σε μια κρίσιμη στιγμή για την πανδημία οι Ιεράρχες, δεν παραλείπουν στο ανακοινωθέν να ζητήσουν την τήρηση των μέτρων για την αποφυγή της διασποράς.


Διαβάστε αναλυτικά το ανακοινωθέν της Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης:

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης συνῆλθε σήμερα Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021, σέ Συνοδική Συνεδρία, μέ μεῖζον θέμα Ἡμερήσιας Διάταξης, τή συζήτηση καί λήψη Ἀπόφασης, σχετικῶς πρός ὅσα ὁρίζονται στό ἄρθρο 39, παράγραφος 2, τοῦ Ν. 4149/1961 «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς ἐν Κρήτῃ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», ὡς πρός τό σεπτό πρόσωπο τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς μας Συνόδου, ἐξ αἰτίας τῶν χρονίων καί μή ἀναστρέψιμων προβλημάτων τῆς ὑγείας του.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, λαμβάνοντας ὑπ᾿ ὄψη τίς ἐνώπιον τοῦ Προέδρου Πρωτοδικῶν ἔνορκες πιστοποιήσεις τῶν τριῶν ἰατρῶν – Καθηγητῶν Πανεπιστημίου, ὁμόφωνα ἀποφαίνεται περί τῆς ἀπαλλαγῆς τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, ἀπό τά καθήκοντά του καί ἀποστέλλει τήν ἀπόφασή Της, πρός ἔγκριση ἤ μή, πρός τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο.

Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης, μέ σεβασμό καί εὐγνωμοσύνη στό πρόσωπο, τήν προσφορά καί τό ἔργο τοῦ Σεβασμιωτάτου Προέδρου Της κ. Εἰρηναίου, ἔλαβε ὁμόφωνα τή δύσκολη αὐτή Ἀπόφαση.

Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης, μέσα στίς δυσκολίες τῆς πανδημίας, καλεῖ ὅλους τούς ἀνθρώπους μέ ὑπευθυνότητα καί σύνεση νά σταθοῦμε ἐνώπιον αὐτοῦ τοῦ παγκόσμιου κινδύνου καί νά συμβάλομε ὅλοι μαζί, μέ ὅσα μέσα ἡ ἰατρική ἐπιστήμη προσφέρει, καί μέ τήν τήρηση τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων, μέ πνεῦμα ἑνότητας καί ἀλληλοσεβασμοῦ, στήν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας καί στήν ἀποφυγή τῆς διασπορᾶς της.

Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης, καλεῖ τόν πιστό λαό τῆς Ἐκκλησίας μέ προσευχή, σύνεση καί προσοχή, νά διέλθουμε τίς δυσκολίες τῶν καιρῶν καί νά φθάσουμε αἰσίως νά ἑορτάσουμε τή μεγάλη Χριστιανική Ἑορτή τῶν Ἁγίων Χριστουγέννων.

Ἡράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2021

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτη

Με πληροφορίες απο το .dogma.gr

Διαβάστε επίσης