Σε αρκετές πόλεις της γειτονικής χώρας, πραγματοποιούνται εκδηλώσεις αφιερωμένες στην ελληνική γλώσσα