Ο πρόεδρος της Γαλλίας  υπογράμμισε ότι είναι αναγκαίο να αποφευχθεί μια κλιμάκωση της σύγκρουσης και επανέλαβε ότι η λύση για ειρήνη στη Μέση Ανατολή είναι η δημιουργία δύο κρατών.