Αρχική ΚοινωνιαΟικονομία Οι νέες συμβάσεις ελαστικής εργασίας κατά παραγγελία – Πώς θα λειτουργούν για εργαζόμενο και εργοδότη

Οι νέες συμβάσεις ελαστικής εργασίας κατά παραγγελία – Πώς θα λειτουργούν για εργαζόμενο και εργοδότη

Από antwnio

Εγγυημένες αποδοχές για το 25% των ωρών απασχόλησης σε μηνιαία βάση θα δικαιούνται οι εργαζόμενοι που θα συνάπτουν τις νέου τύπου συμβάσεις με “κατά παραγγελία απασχόληση”.

Οι νέες συμβάσεις ελαστικής εργασίας, (άρθρο 10 νόμου 5053/2023) προστίθενται στη βεντάλια των ευέλικτων μορφών απασχόλησης που θα μπορούν να επιλέγουν εργαζόμενοι και εργοδότες για περιστασιακές ή έκτακτες ανάγκες που μέχρι πρότινος γινόταν χωρίς κανόνες και τις περισσότερες φορές τέτοια απασχόληση ήταν αδήλωτη.

Με την θέσπιση κανόνων διασφαλίζεται πρώτον η υποχρέωση από τους εργοδότες να αναρτούν στο σύστημα “Εργάνη” τις συμβάσεις εργαζομένων με κατά παραγγελία απασχόληση, και δεύτερον κατοχυρώνονται δικαιώματα των εργαζομένων σε ελάχιστη αμοιβή και σε αποζημίωση για μη ανάθεση της εργασίας που προβλέπει η σύμβασή τους.

Τις συμβάσεις με κατά παραγγελία απασχόληση θα μπορούν να αξιοποιήσουν οι εργαζόμενοι που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με εργοδότη, αλλά δεν έχουν οργανωμένο ωράριο απασχόλησης. Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος μισθωτός σε επιχείρηση που εκτελεί μεταφορές, δεν μπορεί λόγω της φύσης της εργασίας του να γνωρίζει το ωράριο απασχόλησης κάθε μέρα. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορεί να συνάπτει σύμβαση κατά παραγγελία με τις εκτιμώμενες ώρες απασχόλησης του μήνα, με προκαθορισμένη αμοιβή για το 25% της απασχόλησης, και με πρόβλεψη για υπερωριακή αμοιβή. Η εγγυημένη αμοιβή σημαίνει ότι αν για παράδειγμα η σύμβαση κατά παραγγελία προβλέπει 80 ώρες τον μήνα, και ο εργαζόμενος απασχοληθεί τελικά 15 ώρες θα πληρωθεί τουλάχιστον για εργασία 20 ωρών που αντιστοιχεί στην εγγυημένη αμοιβή για το 25% της απασχόλησης (80 Χ 0,25=20).

Στην περίπτωση που η εργασία που ανατίθεται με σύμβαση κατά παραγγελία ακυρωθεί με  υπαιτιότητα του εργοδότη, τότε ο εργαζόμενος θα πληρώνεται – αποζημιώνεται με το αντίστοιχο ωρομίσθιο για όλες τις ώρες εργασίας που δεν του ανατέθηκαν.

Αν δηλαδή ένας εργαζόμενος κληθεί από εργοδότη να εργαστεί για 10 ώρες ένα Σαββατοκύριακο σε επιχείρηση εστίασης, αλλά τελικά ο εργοδότης τον ενημερώσει ότι δεν θα τον χρειαστεί, ο εργαζόμενος θα πληρωθεί κανονικά το 10ωρο.

Στην απόφαση για την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας που υπέγραψε την τελευταία εβδομάδα του 2023 ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Αδωνις Γεωργιάδης, περιλαμβάνονται και τροποποιήσεις στις συμβάσεις κατά παραγγελία απασχόλησης.

Ειδικότερα όπως αναφέρει η απόφαση, “όταν υφίσταται, μεταξύ εργοδότη κι εργαζομένου, σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, η οποία διέπεται από πρόγραμμα οργάνωσης του χρόνου εργασίας του εργαζόμενου το οποίο είναι εξ ολοκλήρου ή ως επί το πλείστον μη προβλέψιμο, ο εργοδότης δηλώνει στο ΕΡΓΑΝΗ ως καθεστώς απασχόλησης “κατά παραγγελία απασχόληση”.

Η σύμβαση με κατά παραγγελία απασχόληση περιλαμβάνει:

– Το σύνολο των μηνιαίων συμφωνημένων ωρών απασχόλησης.
– Τις ημέρες και ώρες αναφοράς εντός των οποίων δύναται να παρασχεθεί η συμφωνηθείσα εργασία.
– Τον αριθμό των εγγυημένων αμειβόμενων ωρών ανά μήνα που δεν μπορεί να υπολείπεται του ενός τετάρτου (1/4) των συμφωνημένων ωρών.
-Την αμοιβή που καταβάλλεται για τις εγγυημένες αμειβόμενες ώρες και την αμοιβή που καταβάλλεται για την εργασία που πραγματοποιείται επιπροσθέτως ή πέραν των εγγυημένων αυτών ωρών, εφόσον έχει συμφωνηθεί ανώτερη αμοιβή.
-Την ελάχιστη περίοδο εντός της οποίας ο εργοδότης οφείλει να ειδοποιήσει τον εργαζόμενο πριν από την ανάθεση εργασίας και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 24 ωρών, πλην των περιπτώσεων που δικαιολογούν αντικειμενικά μικρότερο χρόνο προειδοποίησης.
-Την προθεσμία εντός της οποίας ο εργοδότης δύναται να ακυρώσει την ανάθεση εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση όπως προβλέπει ο νόμος “αν οποιαδήποτε χρονική στιγμή μετά από την ειδοποίηση και πάντως πριν από την ανάληψη της εργασίας ο εργοδότης ακυρώσει την ανάθεσή της, ο εργαζόμενος δικαιούται αποζημίωση που αντιστοιχεί στα ωρομίσθια των ωρών εργασίας που δεν του ανατέθηκαν”.

Απασχόληση κατά την έκτη ημέρα

Οσον αφορά την απασχόληση κατά την έκτη μέρα της εβδομάδας από επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό με πενθήμερο, στην ίδια απόφαση διευκρινίζεται πως επιτρέπεται η εργασία και 6η μέρα, εφόσον δεν υπερβαίνει τις 8 ώρες χωρίς να επιτρέπεται η πραγματοποίηση υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης.

Χρήση του μέτρου μπορούν να κάνουν οι επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας με δήλωση στη σύστημα Εργάνη καθώς και οι επιχειρήσεις που δεν είναι συνεχούς λειτουργίας αλλά λειτουργούν Δευτέρα έως και Σάββατο, επί είκοσι τέσσερις (24) ώρες και παρουσιάζουν αυξημένο φόρτο εργασίας που αιτιολογεί την απασχόληση για 6η μέρα.

Ενημέρωση για παράλληλη απασχόληση από Μάρτιο

Μια άλλη τροποποίηση αφορά στην ενημέρωση των εργοδοτών για παράλληλη απασχόληση εργαζομένου. Πρόκειται για την άρση της τυπικής απαγόρευσης να έχει ένας εργαζόμενος δυο ή περισσότερους εργοδότες που προβλέπει ο νόμος 5053/2023, υπό τον όρο ότι οι ώρες απασχόλησης δεν υπερβαίνουν τις 13 ανά ημέρα ή τις 48 κατά μέσο όρο την εβδομάδα σε περίοδο αναφοράς 4 μηνών. Για την εφαρμογή της διάταξης, οι εργοδότες που θα κάνουν προσλήψεις από την 1η Μαρτίου 2024 και μετά θα μπορούν να βλέπουν από το σύστημα “Εργάνη”  αν οι εργαζόμενοι που προσλαμβάνουν έχουν παράλληλη απασχόληση σε άλλον ή άλλους εργοδότες.

Διαβάστε επίσης