Διευκρινίσεις για τη διασύνδεση μεταξύ της διαδικασίας και των κριτηρίων εισαγωγής κάποιου υποψηφίου στα δημόσια πανεπιστήμια με τον αντίστοιχο που επιθυμεί να εισαχθεί στα μη κρατικά-μη επαγγελματικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (η ίδρυσή τους ως παραρτημάτων ξένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων προϋποθέτει συνέργειες με αντίστοιχο ελληνικό πανεπιστημιακό ίδρυμα και όχι «στον σωρό») έδωσε σήμερα ο υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης.