Σήμερα αναμένεται να μεταφερθεί στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας