Το «παρελθόν» του δικαστή που ορίστηκε να εκδικάσει την έφεση.