Αρχική Εκκλησία Ψήφισμα Κληρικών Μητρόπολης Κυθήρων: Καλούμε τους Βουλευτές να καταψηφίσουν το Νομοσχέδιο

Ψήφισμα Κληρικών Μητρόπολης Κυθήρων: Καλούμε τους Βουλευτές να καταψηφίσουν το Νομοσχέδιο

Από antwnio

Οι κληρικοί της Μητρόπολης Κυθήρων και Αντικυθήρων με Ψήφισμα το οποίο εκδόθηκε κατά την Ιερατική Σύναξη της Τετάρτης, 31 Ιανουαρίου, καλούν τους βουλευτές να καταψηφίσουν το νομοσχέδιο που αφορά στον λεγόμενο “γάμο ομοφύλων”.

Αναλυτικά το Ψήφισμα:

Σήμερα 31η Ἰανουαρίου τοῦ ἔτους 2024 (σ.σ. προχθές), συναχθήκαμε στό Ἐπισκοπεῖο Κυθήρων, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας Μητροπολίτου Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ.Σεραφείμ, στή μηνιαία μας Ἱερατική Σύναξι, οἱ Ἱερεῖς καί ὁ Διάκονος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί ἀφοῦ ἀκούσαμε ἐμπεριστατωμένη εἰσήγησι περί τῆς Ὀρθοδόξου Κατηχήσεως, μετά τήν διαλογική συζήτηση καί τήν ἀνταλλαγή ἀπόψεων, συμφωνήσαμε ὁμόφωνα στά κάτωθι:

Ὁ Ἱερός Κλῆρος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων μετά τήν ἀπόφαση τῆς Κυβέρνησης νά καταθέσει πρός ψήφιση ἀπό τήν Βουλή τό Νομοσχέδιο περί δικαιώματος πολιτικοῦ γάμου γιά «Ὁμόφυλα ζευγάρια» καί συστοιχώντας πρός τήν ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δηλώνει τά ἑξῆς:

  1. Ἡ Ἁγία μας Ὀρθόδοξη Καθολική Ἐκκλησία εὐλογεῖ, ὡς γνωστόν, μόνον τόν ἐκκλησιαστικό γάμο καί σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία της, τήν ὁποία ἐκφράζει καί ἡ πρόσφατη Ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἑλλαδικῆς μας Ἐκκλησίας, ἀπορρίπτει τόν πολιτικό γάμο ἀσχέτως φύλου, τά σύμφωνα συμβιώσεως ἑτερόφυλων καί «ὁμόφυλων ζευγαριῶν» καί τόν προωθούμενο γιά νομιμοποίηση «γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων». 
  1. Οἱ ὡς ἄνω παρεκκλίσεις καί ἐκτροπές ἀπό τόν ἐκκλησιαστικό-μυστηριακό γάμο ἐκτροχιάζονται προδήλως ἀπό τόν αἰώνιο θεῖο νόμο καί ἀντίκεινται πρός αὐτόν.
  1. Κατ’ ἐξοχήν τό νομοσχέδιο πού κατατίθεται γιά ψήφιση ἀπό τή Βουλή καί ἀφορᾶ τόν «γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν» ἐπιχειρεῖ τήν μετάλλαξη καί ἀνατροπή τῆς ἀνθρώπινης ὀντολογίας καί φυσιολογίας. Ἀποδομεῖ δέ καί καταργεῖ οὐσιαστικά τήν ἰσχύ τοῦ ἄρθρου 21 τοῦ Συντάγματος τῆς Πατρίδος μας, πού περιφρουρεῖ τό οἰκογενειακό δίκαιο.
  1. Ὁ «γάμος τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν» συνιστᾶ βαρύ ἁμάρτημα κατά τήν διδαχή τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί σύμφωνα μέ τίς ἐπιστολές τοῦ Ἀποστόλου Παύλου (Ρωμ. α’, 26-27), (Α’ Κορ. στ’ 9-10), (Α’ Τιμ. α’ 10). Μαζί μέ τά ἄλλα πάθη τῆς ἀτιμίας καί σαρκολατρείας ἀποκλείουν τούς ἀμετανοήτους ἀπό τήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.
  1. Γιά τήν Ἐκκλησία μας ἡ λέξη ἁμαρτία, ἀνάλογα μέ τό βάρος της, σηματοδοτεῖ τήν ὕπαρξη ψυχοσωματικῆς ἀσθένειας. «Ἀπό τῶν πολλῶν μου ἁμαρτιῶν ἀσθενεῖ τό σῶμα, ἀσθενεῖ μου καί ἡ ψυχή». Γιά τήν Ἑλληνική Γραμματεία σημαίνει «λάθος». Κάθε παρερμηνεία της, εἴτε χλευασμός, δέν ἀνατρέπει τήν πνευματική καί τήν ἐτυμολογική της ἔννοια. 
  1. Ἡ Ἐκκλησία μας ὡς Κιβωτός σωτηρίας καί Ἐκκλησία μετανοούντων στηρίζει τήν δύναμή της καί τήν διαχρονική, αἰώνια ἰσχύ της ὄχι σέ ἀνθρώπους περικείμενους ἀσθένεια, ἀλλά στόν ἀναμάρτητο Κύριο καί Θεό μας Ἰησοῦ Χριστό, στά ἴχνη τοῦ Ὁποίου προσπαθεῖ νά πορεύεται. Γιά τούς λόγους αὐτούς βλέπει μέ συμπάθεια καί ἀγάπη κάθε ἁμαρτωλό ἄνθρωπο. Ἔχει δέ νά προτείνη φιλόστοργα καί τό μόνο φάρμακο θεραπείας κάθε ἁμαρτίας, κάθε λάθους: Τήν μετάνοια!
  1. Τό ὑπό ψήφιση νομοσχέδιο ἀποτελεῖ καταφανῆ διαστρέβλωση τῆς φυσιολογικῆς κινήσεως τοῦ ἐρωτικοῦ αἰσθήματος, θεσμοθετώντας κάτι ἀφύσικο. Καί τό ἀφύσικο δέν μεταβάλλεται ἀπό νομικές διατάξεις: παραμένει ἀφύσικο καί συνεπῶς ἁμαρτία. 
  1. Μετά ἀπό αὐτά δέν μποροῦμε νά δεχθοῦμε ὡς «τρόπο ζωῆς», οὔτε «ὡς δικαίωμα», ἕναν τρόπο, πού ὁδηγεῖ στόν θάνατο. Πολύ περισσότερο, ὅταν αὐτός ὁ τρόπος αὐτοπεριβάλλεται τόν τίτλο τῆς «ὑπερηφάνειας», καί ὄχι τῆς ταπείνωσης (Pride πάρτυ, Pride διαδηλώσεις, ὀργάνωση σέ ΛΟΑΤΚΙ, κ.λπ.).
  1. Ἔχοντας λοιπόν πλήρη συναίσθηση τῆς εὐθύνης μας γιά τό μέλλον τῆς πατρίδας μας καί τῶν παιδιῶν μας, καλοῦμε ὅλους τούς Χριστιανούς νά ἀντιταχθοῦν στή σχεδιαζόμενη ἀσχημία καί μεγάλη ντροπή γιά τό ἀνθρώπινο γένος.

Ἰδίως τούς Βουλευτές τῆς Περιφέρειάς μας, πού εἶναι οἱ ἐκπρόσωποί μας στή Βουλή μέ τήν λαϊκή ψῆφο, καλοῦμε νά καταψηφίσουν τό Νομοσχέδιο (μιά καί ἡ ἀποχή μόνη της γέρνει τήν πλάστιγγα πρός τήν ψήφιση), ἀνεξαρτήτως κομμάτων, ἀναλογιζόμενοι τίς εὐθύνες τους τίς ἱστορικές ἀπέναντι τοῦ Ἔθνους μας, τῆς Ἑλληνορθόδοξης Πατρίδας μας καί τῶν ἐρχόμενων γενεῶν.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ-ΕΦΗΜΕΡΙΟΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

†Ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ

Ἀρχιμ. Πέτρος Κασιμάτης

Ἀρχιμ. Φρουμέντιος Δημητρίου

Ἀρχιμ. Πέτρος Σκλᾶβος

Πρωτ. Πέτρος Μαριᾶτος – Ἰατρός

Πρωτ.Παναγιώτης Μεγαλοκονόμος

Πρωτ. Παναγιώτης Διακόπουλος

Ἱερομ. Σεραφείμ Μαρσέλλος

Οἰκον. Γεώργιος Ἀδικημενάκης

Οἰκον. Ἰωάννης Παπανδρόπουλος

Ἱερεύς Κωνσταντῖνος Μπιθιγκότζης

Ἱερεύς Παναγιώτης Σκλᾶβος

Διάκονος Ἱερόθεος Κρητικός                                                                                                                                                                                    πηγή    iellada.g

Διαβάστε επίσης