Αρχική Εκκλησια Η Εκκλησία της Ελλάδος προσεύχεται για τη σύντομη απελευθέρωση των Ελλήνων στρατιωτικών