Αρχική Πολιτική Τα Νέα: Φωτογραφική διάταξη εξαιρεί από περικοπές στη σύνταξη τον Μπαλαούρα