Αρχική Ελλαδα Ελληνική Μακεδονία. Ταυτότητα-γλώσσα-όνομα. Εκ νέου συλλαλητήρια –  Άρθρο Ευσταθίου Λαμπριανίδη, δικηγόρου Κοζάνης