Αρχική Πολιτική Αβραμόπουλος: Αν αρχίσουμε να κλείνουμε τα σύνορα, κάνουμε την Ευρώπη να γυρίσει στο σκοτεινό παρελθόν της