Αρχική Ελλαδα Η μεγαλοσύνη στα έθνη μετριέται με της καρδιάς το πύρωμα. Κωστής Παλαμάς. – Άρθρο Ευσταθίου Λαμπριανίδη, Δικηγόρου Κοζάνης