Αρχική Κοινωνια Η φέτα, οι Γάλλοι και ο βασικός ανταγωνιστής της Ελλάδας