Αρχική Εκκλησία 12 Σεπτεμβρίου: Εορτή του Αγίου Αυτονόμου