Αρχική Εκκλησία 13 Σεπτεμβρίου: Εορτή του Αγίου Κορνηλίου του Εκατοντάρχου