Αρχική Εκκλησία 3 Νοεμβρίου: Εορτή των Αγίων Ακεψιμά, Ιωσήφ και Αειθαλά