Αρχική Εκκλησία 4 Δεκεμβρίου- Της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας