Αρχική Εκκλησία 5 Δεκεμβρίου- Γιορτή σήμερα: Του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου