Αρχική Εκκλησία Αυτή είναι η νέα σύνθεση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικ.Πατριαρχείου