Αρχική Ελλαδα Ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το νέο πολιτικό κόμμα “Βόρεια Λέγκα”