Αρχική Εκκλησία 7 Απριλίου- Γιορτή σήμερα: Του Αγίου Καλλιοπίου