Αρχική Εκκλησία Η Παναγία στην Κόνιτσα – Θαυμαστά γεγονότα με το καντήλι