Αρχική Ελλαδα Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας