Αρχική Πολιτική Αυτό είναι το σήμα για τα μακεδονικά προϊόντα – «The Great Land» είναι το σύνθημα