Αρχική Πολιτική Ελληνική Λύση: Η πολιτική ανυπαρξία της κυβέρνησης σε κρίσιμα εθνικά θέματα είναι γεγονός