Αρχική Πολιτική Πλήρης στήριξη της Ελλάδας για τις θαλάσσιες ζώνες της από το Ισραήλ