Αρχική Διαφορα νεα Βίντεο – Παναγιώτης Ηλιόπουλος (Ε.ΛΑ.ΣΥΝ.) : ΕΛΛΗΝΑ ΞΥΠΝΑ! Σου κλέβουν την Πατρίδα σου, σου κλέβουν τη ζωή σου!