Αρχική Κοινωνια Πάνω από 110.000 καταναλωτές ρύθμισαν τις οφειλές τους στη ΔΕΗ