Αρχική Εκκλησία Υπαπαντή του Κυρίου – Γιορτή σήμερα 2 Φεβρουαρίου