Αρχική Εκκλησία Γιορτή σήμερα 9 Φεβρουαρίου του Αγίου Νικηφόρου