Αρχική Πολιτική Ελλάς – Γαλλία: Η στρατιωτική συνεργασία και το ταμείο για τα εξοπλιστικά