Αρχική Εκκλησία Ικετεύει ο Δεσπότης να μην χρησιμοποιηθεί βία