Γερμανία: Νομοσχέδιο για την εργασία από το σπίτι και μετά τη λήξη της πανδημίας

Τι σχεδιάζει να προωθήσει η κυβέρνηση αυτής της χώρας Ουπουργός Εργασίας της Γερμανίας σχεδιάζει να προωθήσει ένα νομοσχέδιο … Συνεχίστε να διαβάζετε το Γερμανία: Νομοσχέδιο για την εργασία από το σπίτι και μετά τη λήξη της πανδημίας.