Αρχική Εκκλησία 8 Φεβρουαρίου- Γιορτή του Αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτου