Αρχική Πολιτική Την 1η Ιουνίου 2020 η έκδοση των πρώτων ψηφιακών συντάξεων