Αρχική Ελλαδα Θράκη γη ελληνική, η Ελλάς και η έκκληση εθνικής ομοψυχίας…