Αρχική Πολιτική Από 500 έως 1.000 ευρώ εκτιμάται ότι θα ανέλθει το κοινωνικό μέρισμα